Avís Legal

Responsable Legal

  • EDICIONS DO CUMIO S.A.U.
  • A-36.055.234
  • Pol.Ind. A REIGOSA, Parcela 19
  • 36827 Ponte Caldelas

Dades Registrals:  Registro Mercantil de Pontevedra, Folio 115, do libro 653 Inscripción 1ª, Hoja 8994.

 

Aquestes Condicions Generals es regeixen per la llei espanyola. Les parts se sotmeten, a elecció, per a la resolució dels conflictes i amb renúncia a qualsevol altre fur, als jutjats i tribunals del domicili de l'usuari.

Així mateix, en compliment del que disposa la Llei de Resolució Alternativa de Litigis, informem els consumidors que, per a la resolució alternativa d'eventuals controvèrsies poden accedir a la plataforma europea de resolució de litigis en línia https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=ES


Condicions d’ Ús

Les presents condicions legals regulen l'ús permès d'aquesta pàgina web que EDICIONS DO CUMIO S.A.U. posa a la disposició dels usuaris d'Internet. Si no esteu conforme amb aquestes condicions legals heu d'abandonar aquesta pàgina web.
L'Usuari s'obliga a utilitzar la web, els serveis i els seus continguts de forma diligent, correcta i lícita i en particular, haurà d'abstenir-se de:
- Suprimir, eludir o manipular el “copyright” i altres dades identificatives dels drets dels seus titulars incorporats als continguts, així com els dispositius tècnics de protecció, o qualssevol mecanisme d'informació que poguessin contenir els continguts.
- Introduir programes, virus, macros o qualsevol altre dispositiu lògic o seqüència de caràcters que causin o siguin susceptibles de causar qualsevol tipus d'alteració a la pàgina web o els sistemes informàtics que la suporten.
- Usar o instal•lar programes o dispositius capaços d'invalidar els controls o les contrasenyes de seguretat, establerts per EDICIONS DO CUMIO S.A.U. , estant igualment prohibit desxifrar les claus, sistemes o algorismes de xifrat o qualsevol altre element de seguretat de la pàgina web o de qualsevol dels seus usuaris.
- Realitzar còpia o captura de pantalles de la pàgina web, sense autorització expressa d' EDICIONS DO CUMIO S.A.U.
- Efectuar còpies o versions de la pàgina web o el seu codi font, sense el consentiment exprés d' EDICIONS DO CUMIO S.A.U.

- Realitzar qualsevol tipus de comportament contrari a la Llei o la bona fe.


Exclusió de Responsabilitat

EDICIONS DO CUMIO S.A.U., no es fa responsable de les pèrdues o perjudicis que pugui ocasionar a l'usuari per virus,  no disponibilitat o qualsevol altre comportament anòmal de la pàgina web. EDICIONS DO CUMIO S.A.U., ha adoptat totes les mesures de seguretat al seu abast i segons l'estat actual de la tècnica, per garantir el correcte funcionament de la web i evitar la generació de qualsevol tipus de dany a l'usuari..
EDICIONS DO CUMIO S.A.U., no es fa responsable dels comentaris o opinions abocades pels usuaris. Si detecteu algun contingut inadequat o que infringeixi la Llei o drets de tercers, podeu comunicar-ho a la nostra adreça d' email.


Enllaços

EDICIONS DO CUMIO S.A.U. declina qualsevol responsabilitat pels serveis i/o informació que es presti en altres pàgines enllaçades amb aquesta Web.  EDICIONS DO CUMIO S.A.U. no controla ni exerceix cap tipus de supervisió sobre les pàgines enllaçades. Els usuaris que utilitzin aquests enllaços hauran de consultar les condicions legals exposades a les pàgines de destinació.


Propietat Intel•lectual

Els textos, imatges, logos, signes distintius, sons, animacions, vídeos, codi font i resta de continguts inclosos en aquesta web són propietat d' EDICIONS DO CUMIO S.A.U., o disposa si escau, del permís per al seu ús i/o explotació.
Els usuaris d'aquesta pàgina web podran dur a terme la reproducció o emmagatzematge dels continguts emmagatzemats en aquesta pàgina per al seu exclusiu ús personal o les finalitats autoritzades en les condicions legals de contractació dels nostres productes i serveis. Qualsevol altra transmissió, distribució, reproducció o emmagatzematge, total o parcial, dels continguts emmagatzemats en aquesta web, queda expressament prohibida excepte previ i exprés consentiment d' EDICIONS DO CUMIO S.A.U.


Legislació i Jurisdicció

Aquesta pàgina web es regeix per la llei espanyola. Les parts es sotmeten, a la seva elecció, per a la resolució dels conflictes i amb renúncia a qualsevol altre fur, als jutjats i tribunals del domicili de l'usuari.

En el cas que la part compradora tingui el seu domicili fora d'Espanya, o que es tracti d'una compravenda realitzada per una empresa, ambdues parts es sotmeten, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur, als Jutjats i Tribunals de Pontevedra (Espanya).

Versió

Aquest Avís Legal és de data 20/12/2021 i qualsevol modificació dels seus termes serà publicada a la pàgina web.