Política de privacidad

Política de privacidad

Responsable dos datos

EDICIÓNS DO CUMIO, SA, en diante CUMIO.COM, con domicilio situado no polígono industrial A Reigosa, parcela 19, 36827 Ponte Caldelas, Pontevedra, teléfono de contacto 986 761 045, é a responsable dos datos tratados. Entre os que se incluirán os datos persoais recollidos e tratados desde esta páxina web. 

Pode poñerse en contacto co Delegado de Protección de Datos do responsable do tratamento, para calquera tema relativo o tratamento de datos de carácter persoal, a través da dirección de correo electrónico de contacto protecciondatos@cumio.com.

Recollida de datos

CUMIO.COM unicamente recolle os datos de carácter persoal que nos proporcione a través dos formularios incluídos na páxina web e dos nosos enderezos de correo electrónico.

Usos e finalidades dos datos recollidos


En www.cumio.com recóllense os datos de carácter persoal coas finalidades que se detallan a continuación. Se non está conforme con algunha delas, pódeo comunicar no enderezo de correo electrónico de contacto. Os usos e finalidades previstos son:

Club de lectores


A información que nos proporcione a través da área de Club de lectores utilizarase para a xestión e publicación dos seus comentarios na nosa páxina web.

Envío de información

Os datos que nos facilite nos correos ou formularios de contacto e do Club de lectores serán empregados coa finalidade de lle remitir por correo electrónico información comercial sobre os produtos, as ofertas e as promocións de CUMIO.COM. Se non desexa recibir este tipo de información, poderánolo comunicar a través do enderezo de correo electrónico de contacto.


Comunicación de datos a terceiros

CUMIO.COM ten prevista a comunicación dos seus datos persoais a terceiros nos supostos que se detallan a continuación. Se non está conforme con algunha destas cesións, pódeo comunicar no enderezo de correo electrónico de contacto. As comunicacións previstas son:


Comunicacións establecidas na lei


Os seus datos seranlles comunicados a terceiros nos supostos en que unha norma legal así o estableza (administracións públicas, autoridades administrativas ou xudiciais etc.).

Exercicio de dereitos

En calquera momento poderá exercer os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición mediante o envío da solicitude do exercicio correspondente acompañada da copia dun documento oficial que o identifique (DNI, carné de conducir ou pasaporte) ao enderezo de correo electrónico de contacto ou ao noso enderezo postal: polígono industrial A Reigosa, parcela 19, 36827 Ponte Caldelas, Pontevedra.