Bilingüe

  • Dicionario de Peto Bilingüe Cumio

    Dicionario de Peto Bilingüe Cumio

    Edicións do Cumio

    Máis de 30 000 entradas; dobre versión: entrada castelán e saída galego, entrada galego e saída castelán; con novas incorporacións, locución...