Naturguías: a Santiago por Natura

Seguindo as vías de comunicación máis próximas ás rutas antigas, esta colección de naturguías falan da natureza dos oito camiños de Santiago en Galicia sen esquecer un patrimonio arquitectónico e etnográfico.