Guías Cumio: Paseando por…

As GUÍAS PASEANDO POR… pretenden acompañar ao visitante no seu percorrido polos monumentos e polas rúas das nosas cidades, coma un amigo experto que vai ir ao seu carón amosándolle con sinxeleza, pero con gran precisión e rigor, todo o que é digno de ser visitado e coñecido. Son libros para levar na man e converter o ocio nunha lección de arte, arqueoloxía e historia.