Álbum

A colección Álbum dá especial protagonismo ás fotografías de calidade e edítase en seis linguas: galego, español, inglés, portugués, francés e alemán.