J. M. C. Marcote

Natural de Cee (A Coruña), tItulado en Ciencias Químicas e Farmacia, de profesión óptico. Ven cultivando a súa afeción á micoloxía dende moi novo e na actualidade colabora en diversas publicacións e imparte cursos e charlas sobre o tema por toda a xeografía galega. É autor da GUÍA DE SETAS DUNARES DEL LITORAL ATLÁNTICO GALLEGO.